Strona startowa O nas Kim jesteśmy
Kim jesteśmy
piątek, 17 września 2010 10:56

Rada OPZZ Województwa Wielkopolskiego jest strukturą terenową Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Reprezentuje OPZZ wobec zakładowych ( międzyzakładowych ) organizacji związkowych działających na terenie województwa wielkopolskiego oraz wobec właściwych terenowo organów państwowych, organów samorządowych, pracodawców i odpowiednich organów tych organizacji a także odpowiednich organów i jednostek organizacyjnych organizacji politycznych, społecznych i zawodowych. Rada posiada struktury powiatowe.

Najważniejszym zadaniem Rady Wojewódzkiej jest obrona interesów pracowników. Dla osiągnięcia tego celu Rada wykorzystuje przynależne związkom zawodowych formy i metody prowadzenia sporów zbiorowych. Uznając za podstawowe ogniowo ruchu związkowego związek zawodowy w zakładzie pracy Rada wypełnia wobec niego służebną rolę, a w szczególności:

- wspiera zakładowe organizacje związkowe przy rozwiązywaniu sporów zbiorowych,

- udziela pomocy przy tworzeniu zakładowych układów zbiorowych i regulaminów wynagradzania,

- prowadzi poradnictwo prawne z zakresu prawa pracy,

- informuje o pracy organów statutowych OPZZ i wszystkich jego struktur,

- organizuje i prowadzi szkolenia aktywu związkowego.

 
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych - Wielkopolska