Obrady Rady OPZZ Województwa Wielkopolskiego
piątek, 31 marca 2017 10:43

 Zgodnie z preliminarzem posiedzeń Rada OPZZ Województwa Wielkopolskiego odbyła w dniu 23 marca 2017r. plenarne posiedzenie z udziałem Komisji Rewizyjnej i Przewodniczących Rad Powiatowych oraz Międzypowiatowych OPZZ Województwa Wielkopolskiego.

 

Głównymi tematami posiedzenia były następujące sprawy:

  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016r.

  • przyjęcie preliminarza przychodów i wydatków w 2017r.,

  • przedstawienie projektów regulaminu określającego kompetencje oraz zasady  wyborcze struktur terenowych OPZZ oraz prezentację wstępnego projektu nowej  struktury OPZZ 5 branż,

  • powołanie rady młodych związkowców,

  • obchody Święta Pracy- 1 MAJA „Przywróćmy godność Pracy”,

  • Szkolenie Działaczy Związkowych odbędzie się w dniach 18-21 maja 2017r. w OW KOMANDOR w Pogorzelcy.

W drugiej części obrad uczestniczyła Okręgowa Inspektor Pracy, Pani Stanisława Ziółkowska i Pan Jacek Strzyżewski- Gł. Specjalista do kontaktów z partnerami społecznymi. Przedstawili sprawozdanie z działalności Okręgowej Inspektor Pracy w Poznaniu za 2016r. i omówiono współpracę z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi w 2017r.

 
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych - Wielkopolska