Protest ZNP
środa, 12 października 2016 18:22

  Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Wielkopolskiego zorganizował 10 października 2016 roku przed gmachem Wielkopolskiego Urzędu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu „Pikietę”, która jest wyrazem sprzeciwu wobec reformy edukacji minister Anny Zalewskiej.

Negatywne konsekwencje rewolucyjnych i nieprzygotowanych zmian w oświacie dotkną całe społeczeństwo – uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców i samorządowców. Zaproponowane w projektach ustaw rozwiązania budzą zdumienie, uzasadnione obawy i głęboki niepokój o losy polskiej edukacji. Pani Prezes ZNP Zarządu Okręgu Joanna Wąsala przedstawiła petycję do Polskiego Rządu i wręczyła Pani Wicewojewodzie Marlenie Maląg. W pikiecie uczestniczyło około 1000 osób, dla których dobro polskiej szkoły, nauczycieli i pracownika jest sprawą priorytetową. W pikiecie licznie stawili się związkowcy OPZZ, samorządowcy wraz z organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami rodzinnych ogrodów działkowych.

 
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych - Wielkopolska